Zde napište Váš dotaz:

Váš e-mail:

Příloha:

Nejčastější dotazy

Jaká bude cena opravy střechy?

Máte-li vypracovanou projektovou dokumentaci na opravu střechy nebo realizaci střechy nové, rádi Vám na jejím základě zdarma zhotovíme cenovou nabídku na realizaci. 
Pokud se jedná o jednoduchý rozsah prací, např. pouze výměnu střešní krytiny a klempířských prvků je možné nabídku vypracovat zdarma i na základě první "předběžné prohlídky".
Jestliže se jedná o komplexnější opravu nebo realizaci nových střech a  nemáte-li vypracovaný projekt, můžete využít služeb naší firemní projekční kanceláře, součástí našeho projektu je i zhotovení podrobného položkového rozpočtu.

Co dělat, když zjistím závadu na střeše či krovu?

Je třeba zavolat specializovanou firmu k provedení první "předběžné prohlídky". Naše firma ji provádí v brněnské aglomeraci bezplatně, na vzdálenějších objektech za cestovní náklady.

Co je předmětem první předběžné prohlídky?

První prohlídka obsahuje fyzické posouzení a zhodnocení stavu dřevěné krovové konstrukce z hlediska jejího napadení dřevokaznými škůdci (houbami, hmyzem), dále posouzení technického stavu střešního pláště - krytiny, klempířských prvků a souvisejících částí střechy, tj. komínů, sněholapů, lávek, hromosvodů, štítů, říms aj. Výsledkem je stručná technická zpráva s návrhem dalšího postupu.

Jak dále postupovat po provedení první prohlídky?

Pokud náš odborník při první prohlídce zjistí závažné poruchy na střeše objektu nebo chcete-li provést generální opravu střechy je nutné vypracovat "Projekt opravy" střechy, který slouží jako podklad pro stavební řízení (ohlášení) a dále také jako podklad pro zadání soutěže na dodavatele stavby nebo jako podklad pro získání finančních dotací na realizaci.

Jaký je obsah "Projektu opravy"?

Zpracování "Projektu opravy" předchází komplexní odborný průzkum na stavbě, při kterém je podrobně zhodnocen zdravotní stav každého dřevěného prvku krovu, stav krytiny, klempířských prvků a souvisejících částí střechy. Výsledky jsou promítnuty do výkresové dokumentace s barevným vyznačením úprav (tesařských výměn prvků atp.). K výměně se navrhují jen ty prvky a části, které ztratily svoji statickou a technickou hodnotu. Součástí projektu je i podrobná technická zpráva a položkový rozpočet prací a dodávek vyjadřující potřebné finanční náklady na celkovou opravu nebo realizaci nové střechy.

Jak se průkazně určují dřevokazní škůdci?

Přítomnost biotických škůdců dřeva (dřevokazných hub a hmyzu) se prokazuje laboratorní analýzou odebraných vzorků napadeného dřeva, prováděnou soudním znalcem z oboru.

Jak se pozná napadení dřevokazným hmyzem?

Dřevokazný hmyz se projevuje vyhlodáváním spleti chodeb skrytých pod povrchem dřeva vč. vletových a výletových otvorů. Při větším napadení se chodbičky spojují, vytvářejí kaverny vyplněné odpadovou drtí. Často se z napadeného dřeva sypou hromádky jemných drtinek - požerků, což je důkazem aktivního působení hmyzu v tomto místě. Destrukční činností hmyzu se dřevo časem tak znehodnotí, že ztrácí svoji soudružnost a rozpadá se.

Jak se pozná napadení dřevomorkou domácí?

Dřevo napadené touto houbou ztrácí svoji přirozenou barvu, začíná okrovatět až hnědnout a vzniká typická kostková hniloba, která způsobuje úplnou destrukci dřevní hmoty. Dřevomorka vytváří charakteristické oválné hnědo-okrově-bíle zbarvené "koláčové" plodnice a světle šedé vlásečnicové utvary tzv. rhizomorfy, kterými proniká i několik desítek metrů stavebními konstrukcemi (omítkou, cihelnými zdmi, betonem atp.) a vyhledává tak vlhkost a svůj zdroj potravy (dřevní materiál obsahující celulózu).


Co jsou to dřevozbarvující houby?

Dřevozbarvující houby se dělí na houby způsobující zamodrání a plísně. Napadají mokré a vlhké dřevo. Tyto houby zhoršují pouze estetický vzhled dřeva, avizují jeho zvýšenou vlhkost, a tedy i vyšší riziko následného napadení dřevokaznými houbami. Dřevozbarvující houby se mohou vyskytnout pouze tehdy, jestliže vlhkost povrchu dřeva je vyšší než cca 20%. 

Co je chemická koroze dřeva na krovech tzv. rozvláknění povrchu dřeva?

Chemická koroze nastává při styku dřeva s agresivními látkami, především kyselinami (kyselé prostředí), ale i zásadami. Chemickou korozi často působí i některé prostředky dříve používané na ochranu proti ohni - např. SIMPREX. Koroze postupuje vždy od povrchu ke středu profilu a způsobuje tak jeho úbytek a oslabení. V rámci sanace je nutné tuto vrstvu mechanicky odstranit a následně dřevo chemicky neutralizovat, aby nedocházelo k dalšímu pokračování rozrušování povrchu dřeva.


Jaké dáváte záruky na Vámi provedené práce?

Na provedené stavební práce (tesařské, pokrývačské, klempířské, zednické) poskytujeme smluvní nadstandardní záruku 5 let, na chemickou impregnaci dřevěných konstrukcí bezkonkurenční záruku 10 let.