oprava střešních kcí na kostele v Lomnici / 8.8.2012

V tomto roce pokračuje oprava střechy kostela v Lomnici další etapou, která se konkrétně týká půlkruhového presbytáře, který má oblou plochu střešního pláště ve tvaru poloviny kužele. Původní tvar kuželové střechy kopíroval rozteče krokví a proto střešní krytina netvoříla jednolitou plochu, lomila se v místech krokví - foto č.1.

Nejdříve byla provedena oprava tesařské konstrukce krovní vazby, včetně zajištění římsy proti její uvolnění - foto č.2.

Pro zmenšení zvlnění střešní krytiny, se přistoupilo k zahuštění (zmenšení roztečí krokví) přidáním přídavných krokví tak, aby vzdálenost jednotlivých krokví od sebe nepřesahovala 40cm - foto č.3. 

Výsledek tohoto nového konstrukčního řešení v rozpracovanosti můžete posoudit již dnes - foto č.4.


Zpět na přehled aktualit...